On-line
Právě připojeni - hostů: 2 

Trestní právo

Trestní právo: 

advokátní kancelář
  • Zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení před soudy všech stupňů. 
  • Podmíněné zastavení trestního stíhání. 
  • Řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
  • Právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení a zastoupení při jednání u policie. 
  • Úprava majetkových nároků zúčastněných osob. 
  • Posuzování nároků vzniklých ve vztahu obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením. 
  • Vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností. 
  • Dopravní nehody ( úzká spolupráce s likvidátorem dopravních nehod ). 
  • Sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 
  • Porady a konzultace související s trestním právem.