On-line
Právě připojeni - host: 1 

Obchodní právo

Obchodní právo:

veškerá agenda týkající se obchodních společností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) a vztahů mezi společníky (akcionáři),advokátní kancelář přeměny společností, převody obchodních podílů a akcií, prodej podniku nebo jeho části, sepisování, rozbory a ostatní poradenství týkající se nejrůznějších typů obchodních smluv.

  • Zakládání společností s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., změny ve společnostech. Návrhy zakládacích listin a smluv,zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění,řízení před rejstříkovým soudem,smlouvy pro členy statutárních orgánů,zřizování organizačních složek podniku.
  • Fúze, akvizice společností a likvidace společností. Zastupování klientů ve správních řízeních u obchodního rejstříku.
  • Snížení nebo zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady dle platné právní úpravy obchodního práva.
  • Obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (kupní smlouvy, smlouva o dílo, smlouva o úvěru, smlouva o obchodním zastoupení, mandátní apod.).
  • Směnky a ostatní zajišťovací instrumenty dle obchodního práva.
  • Majetkové vypořádání z obchodních společností například v souvislosti s majetkovým vypořádáním manželů po rozvodu.
  • Právní služby pro družstva nebo společenství vlastníků, vypracování smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví a prohlášení vlastníka budovy.
  • Zřizování nadací a založení nadačních fondů, založení obecně prospěšných společností, včetně úprav zakladatelských dokumentů.
  • Nekalá soutěž - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních v souvislosti s obchodním právem.