On-line
Právě připojeni - host: 1 

Dědické právo

Dědické právo:

advokatní kancelář

V oblasti dědického práva se zabýváme především zastupováním před dědickými soudy a notáři, poradenskou činností v rámci dědění ze zákona i ze závěti a ochranou oprávněného dědice.

 

  • Závěti, listiny o vydědění a dědické právo, dědické řízení. 
  • Nabývání dědictví. Přijetí či odmítnutí dědictví. 
  • Ochrana oprávněného dědice. 
  • Dodatečné projednání dědictví. 
  • Zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu. Právní pomoc při projednávání a sepisování dohod mezi dědici. 
  • Zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění. Podávání žalob, vyjádření k žalobám, odvolání a dalších úkonů v rámci dědického řízení 
  • Zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva.