On-line
Právě připojeni - host: 1 

Občanské a rodinné právo

Občanské a rodinné právo:

zastupujeme klienty v jednáních před soudy ve všech občanskoprávních sporech. Dále sepisujeme darovací, kupní, předmanželské a jiné občanskoprávní smlouvy. Vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů. Zajišťujeme komplexní právní servis při převodu nemovitostí. advokátní kancelář

  • Předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely v souvislosti se změnou rozsahu společného jmění manželů.
  • Rozvod a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely.
  • Vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem.
  • Právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv - kupních, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem. Nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi.
  • Věcná břemena, zástavní a zadržovací právo (vznik, změna, zánik).
  • Odpovědnost za škodu.
  • Bezdůvodné obohacení.
  • Řešení vztahů občanského práva a obchodního práva v souvislosti s činností družstev a společenství vlastníků.
  • Majetkové vypořádání družstevních podílů.
  • Zastupování klientů v soudních řízeních v souvislosti s občanským a rodinným právem.